Om

Kanalhuset 

I Kanalhuset inryms idag drygt 45 kreativa och expansiva företag. Här finns bland annat företag med inriktning mot ekonomi, marknadsföring, reklam, export/import, IT, CAD & konstruktion, arkitektur, byggföretag, VVS, elektriker, underhåll & kvalitet, friskvård, hälsa och utbildning med mera. Tillsammans utgör dessa en stor samlad resurs med sina specifika kunskaper, kompetenser och erfarenheter.

Drygt 35 av företagen i Kanalhuset har gått samman i ett unikt projekt och bildat en ekonomisk förening (Samverkande Företag i Hallstahammar). Förutom egna ekonomiska satsningar av medlemmarna har projektmedel sökts och beviljats av Sparbanksstiftelsen och Länsstyrelsen i Västmanlands Län.

Ambitionen med Kanalhuset är att genom strukturerad samverkan utveckla innovativa idéer, skapa nya affärer och större möjligheter för kunderna genom gemensam marknadsföring och aktiv bearbetning av marknaden. För att genomföra detta på bästa möjliga sätt har en projektledare tillsattas för att driva projektet.

Miljön i huset erbjuder en bra plattform för företagare med exemplevis gemensamhetsutrymmen för möten, konferenser, lunch och kaffe där information, erfarenheter och kontakter kan utbytas på ett avslappnat och naturligt sätt. Denna fördel vill vi dela med oss av och erbjuder möjlighet för andra företagare och organisationer att utnyttja vårt Café och/eller att hyra konferensrum i olika storlekar.

Kanalhuset © 2016